hit counter

 

Kawa


Ava Evine

Asiti
Ava evine
Buk ki zava
Gaziya ismayl
Ha bidar
Heliyam
Hes be hes
Meyrem
Se bira
Sevek tari

indir


Ez U Tu

Amara
Daye
Dilnaz
Ez u tu
Hey hey
Hucra tari
Husna
Laviko
Mezopotamya
Naze
Were
Yara sirin

indir


Taya Dila

Bilbil
Evina me
Ez be teme
Heviya me
Heyrane
Hozena dil
Kani
Lori lori
Newroz
Qedere
Rinde
Welate me

indir


Sifre: www.kurtcepaylas.com

Counter